اخبار - آرشیو

تامین مدارک علمی ۵ دانشگاه با امضای قرارداد اشتراک پایگاه

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) جهت تامین مدارک علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مؤسسات قرارداد هایی تحت نام «قرارداد اشتراک پایگاه های اطلاعاتی» و قرارداد تأمین مدرک منعقد می کند و در طول ۸ ماه ابتدای سال ۱۳۹۴ ، مرکز منطقه ای با ۵ دانشگاه قراردادهای مذکور را منعقد کرده است.

ادامه مطلب

27 دانشمند ایرانی به جمع دانشمندان یک درصد برتر دنیا پیوستند

بر اساس اطلاعات استخراج شده 54% دانشمندان برتر کشور متعلق به دانشگاه های جامع هستند و دانشگاه های صنعتی 24% از نخبگان علمی کشور را پرورش داده اند . دانشگاههای علوم پزشکی 15% و پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور 5% از دانشمندان برتر بین المللی را به خود اختصاص داده اند . دانشگاه های آزاد و پیام نور نیز 3% از نخبگان علمی کشور را در اختیار دارند

ادامه مطلب

33 دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاههای یک درصد برتر دنیا

در آخرین فهرست اعلام شده ، 33 دانشگاه ایرانی در پایگاه طلایه دران علم آی.اس.آی به عنوان دانشگاههای یک درصد برتر دنیا معرفی شده اند .قبلا 30 دانشگاه از ایران در این فهرست قرار داشتند که هم اکنون به 33 دانشگاه افزایش یافته است .

ادامه مطلب

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ، پایگاه تامین منابع کشورمی شود

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) گفت: این مرکز به دنبال توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به پایگاه اصلی تامین منابع علمی کل کشور تبدیل می شود.

ادامه مطلب