مطالب مفید - آرشیو

چگونه گوگل قادر به فاش کردن ذهن ماست؟

این روزها گوگل قادر به انجام امور بی شماری است؛ جهت یابی، ترجمه، خرید آنلاین، خواندن کتاب و صد البته جستجو های عمومی. اما با توجه به تحقیقات برخی پژوهشگران، گوگل حتی قادر به خواندن ذهن افراد نیز هست.

ادامه مطلب

علم سنجی

اصطلاح علم¬سنجی یا "ساینتومتریک " از ترکیب دو واژه "ساینتو "به معنای علم و "متریک " به معنای اندازه‌گیری مشتق شده است . این علم در روسیه شوروی پدید آمد و در کشورهای اروپای شرقی بویژه مجارستان، از این روش برای اندازه‌گیری کمّی علوم در سطوح ملی و بین¬المللی مؤسسات دولتی و خصوصی استفاده شد. اولین کسانی که واژه علم¬سنجی را ابداع کردند، "دوبروف" و "کارنوا" بودند .

ادامه مطلب