مطالب مفید - آرشیو

کتابهای علمی تخیلی که آینده را دقیق پیش بینی کرده اند

داستان های علمی تخیلی آینده را پیش بینی می کنند؟ یا تنها منبعی الهام بخش برای اکتشاف آینده هستند؟ این پرسشی است که احتمالا برخی کتابهای علمی تخیلی در ذهن خواننده شکل می گیرد زیرا چیزهایی مانند هکرهای رایانه ای ، اندام های مصنوعی و حتی آید ، دهه ها و برخی موارد حتی قرن ها پیش از اختراع خود در ذهن نویسندگان شکل گرفته اند

ادامه مطلب

سی ویژگی یک انسان با شخصیت

سی ویژگی یک انسان با شخصیت" آخرین نوشتار دکتر محمود سریع‌القلم است که در ادامه سلسله مطالب ویژگی های سی گانه نوشته و برای انتشار در اختیار سایت تحلیل خبری عصر ایران قرار داده است

ادامه مطلب