اخبار

مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) ، پایگاه تامین منابع کشورمی شود

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (RICeST) گفت: این مرکز به دنبال توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی به پایگاه اصلی تامین منابع علمی کل کشور تبدیل می شود.

ادامه مطلب