بخشهای کتابخانه

بخش امانت: از جمله وظایف بخش امانت عضو کردن ، امانت دادن کتب، بازگشت و تحویل کتب ، تمدید و  همچنین رزرو کتاب،محاسبه جریمه دیرکرد کتاب و محاسبه خسارت وارده به کتاب است.

بخش سفارشات و خرید: این بخش همه ساله در خرید و تجهیز هرچه بیشتر  منابع کتابخانه فعالیت دارد که از جمله خرید های نمایشگاه های بین المللی کتاب و خرید کتب و منابع سفارش شده از طرف اساتید و دانشجویان در طول سال و اشتراک نشریات و روزنامه ها از طریق این بخش صورت می گیرد.

بخش  سازماندهای و خدمات فنی: ثبت کتابهای خریداری شده ، فهرست نویسی و رده بندی آنها  و همچنین آماده سازی کتب لاتین و فارسی در این بخش انجام می شود.

بخش  مرجع و نشریات: در این بخش  کتب مرجع یعنی دایره المعارف ها، لغت نامه ها، اطلس ها، فرهنگ ها و همچنین نشریات تخصصی و عمومی فارسی و لاتین و ..... نگهداری می شود. برای استفاده از بخش مرجع و نشریات نیاز به عضویت نیست.

بخش  پایان نامه ها: این بخش  در محل مرجع و نشریات واقع شده است و پایان نامه های کارشناسی ارشد کلیه رشته های واحد و همچنین تعدادی پایان نامه دکترا و کارآموزی کاردانی و کارشناسی را نگهداری می کند .برای استفاده از پایان نامه ها وجود کارت دانشجویی الزامی است .